İş Güvenliği

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre […]

İmar Barışı

İMAR BARIŞI – İMAR AFFI Türkiye genelinde 31 Aralık 2017 tarihi öncesi yapılan binalarda iskan sorununu çözüme kavuşturmak için 30 Nisan 2018’de Bakanlar Kurulu’nda açıklanan imar affı 31 Ekime’e kadar devam edecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek. İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına […]